หนังสือสุขภาพ

แนะนำอ่าน

หนังสือธรรมชาติบำบัด เพื่อ รักษาตนเอง

ความในใจ

            ตั้งแต่ผมและพญ.ลลิตาจบแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดีปีพ.ศ. 2516 เราทั้งคู่มีความใฝ่ฝันร่วมกันว่า จะหาสรรพวิธีที่จะให้ประชาชนพึ่งตนเองทางสุขภาพเท่าที่จะเป็นไปได้ แทนที่จะต้องกินยาแผนปัจจุบันไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด    เมื่อจบแล้วเราได้เป็นแพทย์ไทยไม่กี่คนแรกที่มีโอกาสเรียนเวชกรรมฝังเข็มที่ปักกิ่ง  เป็นจุดเริ่มต้นให้เราค้นคว้าต่อไปในศาสตร์ของธรรมชาติบำบัด
 

                เราเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องของการอดเพื่อล้างพิษ  การรักษาสุขภาพลำไส้ใหญ่ การใช้วิตามินบำบัด การฝึกโยคะ ชี่กง สมาธิ และก้าวล่วงเข้าสู่ศาสตร์ของการใช้พลังจิตบำบัดโรค
 

เราทั้งสองได้ตั้งคลินิกฝังเข็มและธรรมชาติบำบัดเมื่อปีพ.ศ.2525 ซึ่งขยายบทบาทเป็นบัลวี-ศูนย์ธรรมชาติบำบัดในเวลาต่อมา   ทั้งได้ก่อตั้งสำนักพิมพ์รวมทรรศน์เพื่อจัดพิมพ์หนังสือธรรมชาติบำบัดเผยแพร่แก่สังคมไทยตั้งแต่ปีพ.ศ.2530

                ด้วยเวลา 30 ปีในบทบาทของแพทย์ผู้ไม่ใช้ยา เป็นประสบการณ์อันอุดมสมบูรณ์ให้ผมและพญ.ลลิตาได้ใช้เป็นแหล่งที่มาขององค์ความรู้ในการเขียนและเรียบเรียงหนังสือธรรมชาติบำบัดมากมายกว่า 100 ปก  เพื่อถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้ผู้รักสุขภาพสามารถพึ่งตนเองได้
  

                เพื่อให้ง่ายแก่ท่านที่เข้าสู่เวปไซต์นี้ ในการเลือกอ่านหนังสือได้เหมาะสม  เราจึงแบ่งหมวดหมู่หนังสือตามปัญหาสุขภาพในแต่ละด้าน  ในลักษณะที่เรียกว่า problem oriented   กล่าวคือมีปัญหาสุขภาพแบบใด ก็เลือกเข้าหมวดหมู่นั้น  เพื่อท่านจะได้เลือกหนังสือที่เหมาะสม  และเนื่องจากธรรมชาติบำบัดเน้นการรักษาสุขภาพแบบองค์รวม  โรคหนึ่งๆถ้าจะดูแลให้ครบครันจึงประกอบด้วยทั้งอาหาร การล้างพิษ การบริหารกาย การบริหารจิต และสารเสริมอาหารจำนวนไม่น้อย   หนังสือที่แนะนำในแต่ละโรคจึงมีมากด้วยกัน  ผู้บริโภคสามารถค่อยๆเลือกซื้ออ่านไปทีละไม่กี่เล่มตามความเหมาะสม

ส่วนการเลือกใช้วิตามินหรือสารเสริมอาหาร เราก็ได้จัดทำคำแนะนำการเลือกบริโภคให้เหมาะแก่แต่ละปัญหาสุขภาพเช่นกัน  แต่อยู่ในอีกเว็บไวต์หนึ่ง   ขอท่านผู้รักสุขภาพได้ใช้วิจารณญาณของท่านให้เหมาะสมต่อไป

                                                                                                                              นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล

13869/B-Small-87.jpg
ผู้เขียน : พญ.ลลิตา ธีระสิริ
฿56.00 ฿45.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13868/s_Book-Big-85.jpg
ผู้เรียบเรียง : นพ.ไพบูลย์ จาตุรปัญญา
฿150.00 ฿120.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13867/B-Small-86.jpg
ผู้เขียน : นพ.ดร.วิศาล เยาวพงศ์ศิริ , นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล , รศ.พญ.จิรพรรณ มัธยมจันทร์
฿195.00 ฿156.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
20738/Book-Small-164.jpg
เขียนโดย : พญ.ลลิตา ธีระสิริ
฿185.00 ฿148.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13871/B-Small-65.jpg
ผู้เขียน : พญ.ลลิตา ธีระสิริ
฿195.00 ฿156.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
42385/Book-Small-170.jpg
ผู้เขียน : พญ. ลลิตา ธีระสิริ
฿170.00 ฿136.00
Add to Cart
13876/B-Small-92.jpg
ผู้เขียน : นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
฿220.00 ฿176.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13877/Book-Small-178.jpg
ผู้เขียน : พญ.ลลิตา ธีระสิริ
฿220.00 ฿176.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13875/B-Small-93.jpg
ผู้เขียน : นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
฿64.00 ฿51.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13886/B-Small-28.jpg
ผู้เขียน : ธนาภร โรจนทัพพะ
฿190.00 ฿152.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13885/Book-Small-181.jpg
ผู้เรียบเรียง : อรชุน เลียววัฒนะผล
฿145.00 ฿116.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13882/B-Small-29.jpg
ผู้เขียน : พญ.ลลิตา ธีระสิริ
฿364.00 ฿291.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13887/B-Small-112.jpg
ผู้เรียบเรียง : ทญ.นิทราพร รุจนวิศาล - ปาริชาติ สักกะทำนุ
฿145.00 ฿116.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13891/B-Small-43.jpg
ผู้เขียน : นพ.คณิน ไตรพิพิธสิริวัฒน์
฿225.00 ฿180.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13888/B-Small-114.jpg
ผู้เขียน : ภาณุ อัมพรบุพชา
฿175.00 ฿140.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13894/B-Small-64.jpg
ผู้เขียน : ภุศร เลียววัฒนะผล
฿162.00 ฿130.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
14957/B-Small-162.jpg
ผู้เขียน : พญ.ลลิตา ธีระสิริ
฿200.00 ฿160.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13892/B-Small-45.jpg
ผู้เขียน : นพ.ไพบูลย์ จาตุรปัญญา
฿130.00 ฿104.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13896/B-Small-98.jpg
ผู้เขียน : พญ.ลลิตา ธีระสิริ
฿200.00 ฿160.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13902/B-Small-101.jpg
ผู้เขียน : พญ.กอบกาญจน์ ไพบูลย์ศิลป
฿98.00 ฿78.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13906/B-Small-90.jpg
ผู้เขียน : พญ.ลลิตา ธีระสิริ
฿250.00 ฿200.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13904/B-Small-88.jpg
ผู้เขียน : พญ.ลลิตา ธีระสิริ
฿64.00 ฿51.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13905/B-Small-124.jpg
ผู้เขียน : นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล และ ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา
฿170.00 ฿136.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
20737/Book-Small-163.jpg
ผู้เขียน : นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
฿130.00 ฿104.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13910/B-Small-113.jpg
ผู้เรียบเรียง : ธนาภร โรจนทัพพะ
฿135.00 ฿108.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13907/B-Small-110.jpg
ผู้เขียน : พญ.ลลิตา ธีระสิริ
฿250.00 ฿200.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13926/B-Small-123.jpg
ผู้เขียน : ปาริชาติ สักกะทำนุ
฿110.00 ฿88.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13920/B-Small-36.jpg
ผู้เขียน / เรียบเรียง : นพ.ชัยยศ บูรณรัชดา พิมพ์ครั้งที่ : 5
฿52.00 ฿42.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13921/B-Small-06.jpg
ผู้เขียน / เรียบเรียง : นพ.บรรจบ ขุณหสวัสดิกุล พิมพ์ครั้งที่ : 3
฿169.00 ฿135.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13895/B-Small-61.jpg
ผู้เขียน : นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
฿290.00 ฿232.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13933/B-Small-20.jpg
ผู้เขียน / เรียบเรียง : พญ.ลลิตา ธีระสิริ พิมพ์ครั้งที่ : 4
฿65.00 ฿52.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13932/B-Small-26.jpg
ผู้เขียน : ภาณุ - นพ.บรรจบ - รศ.พญ.จิรพรรณ
฿136.00 ฿109.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13931/Book-Small-44.jpg
ผู้เขียน : พญ.ลลิตา ธีระสิริ
฿100.00 ฿80.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13938/B-Small-21.jpg
ผู้เขียน / เรียบเรียง : นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล พิมพ์ครั้งที่ : 1
฿240.00 ฿192.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13939/B-Small-70.jpg
ผู้เขียน : ภุศร เลียววัฒนะผล นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล พญ.วรัญญา วนัสพิทักษกุล (แผนจีน) อ.คมสัน ทินกร ณ อยุธยา พิมพ์ครั้งที่ : 1
฿200.00 ฿160.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13937/B-Small-25.jpg
ผู้เขียน / เรียบเรียง : นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล พิมพ์ครั้งที่ : 3
฿136.00 ฿109.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13943/B-Small-62.jpg
ผู้เรียบเรียง : ดร.วิไล (เทียนรุ่งโรจน์) หนุนภักดี พิมพ์ครั้งที่ : 6
฿125.00 ฿100.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13948/B-Small-63.jpg
ผู้เขียน : พญ.ลลิตา ธีระสิริ
฿240.00 ฿192.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13945/B-Small-46.jpg
ผู้เขียน : ปาริชาติ สักกะทำนุ พิมพ์ครั้งที่ : 3
฿80.00 ฿64.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13951/B-Small-132.jpg
ผู้เขียน / เรียบเรียง : พิมาน แจ่มจรัส : แปล พิมพ์ครั้งที่ : 3
฿270.00 ฿216.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13814/B-Small-03.jpg
ผู้เขียน : ปาริชาติ สักกะทำนุ
฿185.00 ฿148.00
จัดส่งได้ทันทีใน 24 ชั่วโมง
Add to Cart
13816/B-Small-01.jpg
ผู้เขียน : นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
฿52.00 ฿42.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13820/B-Small-67.jpg
ผู้เขียน : นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล - พญ.วรัญญา วนัสพิทักษกุล
฿145.00 ฿116.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13848/B-Small-24.jpg
ผู้เขียน : พญ.ลลิตา ธีระสิริ
฿155.00 ฿124.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13822/B-Small-10.jpg
ผู้เขียน : นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
฿135.00 ฿108.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13861/Book-Small-166.jpg
ผู้เขียน : พญ.ลลิตา ธีระสิริ
฿215.00 ฿172.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13978/B-Small-79.jpg
ผู้เขียน : นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
฿210.00 ฿168.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13983/B-Small-73.jpg
ผู้เขียน : นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
฿62.00 ฿50.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13985/B-Small-42.jpg
ผู้เขียน : พญ.ณัฏฐา - นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
฿195.00 ฿156.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13863/B-Small-68.jpg
ผู้เขียน : พญ. ลลิตา ธีระสิริ
฿165.00 ฿132.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13862/B-Small-66.jpg
ผู้เขียน : นพ.ไพบูลย์ จาตุรปัญญา
฿115.00 ฿92.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart
13865/B-Small-60.jpg
ผู้เขียน : พญ.ลลิตา ธีระสิริ
฿63.00 ฿50.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
Add to Cart

สินค้าแนะนำสำหรับคุณ

69382/Book-Small-182.jpg
ผู้เขียน : พญ. ลลิตา ธีระสิริ
฿115.00 ฿92.00
13896/B-Small-98.jpg
ผู้เขียน : พญ.ลลิตา ธีระสิริ
฿200.00 ฿160.00
13882/B-Small-29.jpg
ผู้เขียน : พญ.ลลิตา ธีระสิริ
฿364.00 ฿291.00

สินค้าทั้งหมดในหมวด "หนังสือสุขภาพ"

แสดงผล 1 - 9 จากทั้งหมด 123 รายการ
เรียงลำดับ:
73123/Book-Small-174.jpg
ผู้เขียน : พญ.ลลิตา ธีระสิริ
฿170.00 ฿136.00
69382/Book-Small-182.jpg
ผู้เขียน : พญ. ลลิตา ธีระสิริ
฿115.00 ฿92.00
66885/Book-Small-180.jpg
ผู้เขียน: นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
฿270.00 ฿216.00
50125/Book-Small-171.jpg
ผู้เขียน : พญ.ลลิตา ธีระสิริ
฿155.00 ฿124.00
57084/Book-Small-179.jpg
ผู้เขียน : พญ.ลลิตา ธีระสิริ
฿85.00 ฿68.00
13936/B-Small-19.jpg
ผู้เขียน : นพ.ทีปทัศน์ - พญ.กอบกาญจน์
฿240.00 ฿192.00
65311/Book-Small-181.jpg
ผู้เขียน : นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
฿135.00 ฿108.00
50126/Book-Small-172.jpg
ผู้เขียน : นพ. บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
฿180.00 ฿144.00
42385/Book-Small-170.jpg
ผู้เขียน : พญ. ลลิตา ธีระสิริ
฿170.00 ฿136.00
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14