หมอฝรั่งในวังสยาม

หมอฝรั่งในวังสยาม

ผู้เขียน / เรียบเรียง : พิมาน แจ่มจรัส : แปล พิมพ์ครั้งที่ : 3
฿270.00 ฿216.00
สินค้าคงเหลือค่ะ

คุณสมบัติ:

 • บันทึกชีวิตช่วงหนึ่งในราชสำนักสยาม โดย นพ.มัลคอล์ม สมิธ • รายละเอียด:

           à¹€à¸£à¸·à¹ˆà¸­à¸‡à¸£à¸²à¸§à¹ƒà¸™à¸£à¸²à¸Šà¸ªà¸³à¸™à¸±à¸à¸ªà¸¢à¸²à¸¡à¸—ี่ถูกบันทึกผ่านมุมมองของแพทย์ฝรั่งที่อิงอยู่กับพื้นฐานข้อเท็จจริง คุณจะได้รับรู้เรื่องราวของราชสำนักและช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงของสยามประเทศอย่างละเอียด  เรื่องราวที่เปรียบเสมือนหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสยามที่น่าสนใจ เพราะผู้เขียนบันทึกเล่มนี้คือ นพ.มัลคอล์ม สมิธ แพทย์ประจำราชสำนักสยามที่นอกจากจะกล่าวถึงความเป็นมาเป็นไปในราชสำนักแล้ว ยังมีข้อเท็จจริงในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงประเทศสยามไปสู่ความเป็นอารยะ หนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกที่ผ่านมุมมองของแพทย์ฝรั่งที่ยืนอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงอย่างยุติธรรมและตรงไปตรงมา ทำให้เรามองภาพของสยามประเทศในอดีตได้ค่อนข้างชัดเจนกว่าหนังสือเกี่ยวกับวังสยามเล่มอื่นๆ ที่เคยตีพิมพ์ออกมา

   

   

  ISBN :  974-7844-17-6

  ผู้เขียน / เรียบเรียง :  พิมาน  แจ่มจรัส : แปล
  พิมพ์ครั้งที่ :  2

  จำนวน  288  หน้า