วิทยาศาสตร์ว่าด้วย น้ำปัสสาวะบำบัดโรค

วิทยาศาสตร์ว่าด้วย น้ำปัสสาวะบำบัดโรค

ผู้เขียน : นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
฿105.00 ฿84.00
สินค้าคงเหลือค่ะ
คุณสมบัติ:

 • หลักนิสสัยสี่ ภูมิปัญญาบรรพชนถึงประสบการณ์แพทย์หนทางใหม่ในการรักษาโรค

 • ประสบการณ์จริงจากผู้ใช้ พร้อมข้อมูลอ้างอิง • รายละเอียด:

           à¹ƒà¸„รว่าน้ำปัสสาวะเป็นของสกปรก ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าให้ใช้น้ำปัสสาวะในการบำบัดโรคของตัวเอง ถือเป็นหนึ่งในหลักนิสสัยสี่ น้ำปัสสาวะบำบัดโรคได้จริงหรือ พิสูจน์ได้จากหนังสือเล่มนี้  เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อได้ว่า น้ำปัสสาวะสามารถบำบัดโรคได้ ทั้งนี้เพราะเราเชื่อกันมาแต่ดั้งเดิมว่า น้ำปัสสาวะคือของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการและขับถ่ายออกมา น้ำปัสสาวะจึงเป็นของสกปรกที่ไม่มีใครต้องการ แต่คุณรู้หรือไม่ว่า ในสมัยพุทธกาล มีหลักนิสสัยสี่ว่าด้วยปัสสาวะบำบัดโรค พระพุทธเจ้าทรงให้พระภิกษุใช้น้ำปัสสาวะบำบัดโรคของตนเอง น้ำปัสสาวะบำบัดโรคจึงถือเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาที่มีมาแต่ดั้งเดิม ผนวกกับภูมิปัญญาของหการแพทย์สมัยใหม่จึงถือเป็นหนทางใหม่ในการรักษาโรค อ่านประสบการณ์จริงจากผู้ใช้พร้อมข้อมูลอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์

   

  ISBN :  978-974-9751-56-5
  ผู้เขียน  :  นพ.บรรจบ  ชุณหสวัสดิกุล