โฮมีโอพาธีย์- เวชกรรมความคล้าย รักษาโรคใกล้ตัว

โฮมีโอพาธีย์- เวชกรรมความคล้าย รักษาโรคใกล้ตัว

ผู้เขียน : นพ. บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
฿180.00 ฿144.00
สินค้าคงเหลือค่ะ

โฮมีโอพาธีย์- เวชกรรมความคล้าย รักษาโรคใกล้ตัว

    

     การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีย์ เป็นศาสตร์การแพทย์ที่นำมาใช้ประโยชน์มากที่สุด สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่ศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่ได้ผลดี นพ.บรรจบ เป็นท่านหนึ่งที่เรียนรู้และประสบความสำเร็จในการใช้โฮมีโอพาธีย์กับผู้ป่วยด้วยโรคปัจจุบัน เช่น หวัด ไข้หวัดใหญ่  ปวดท้อง โรคเกิดจากจิตใจ เด็กสมาธิสั้น ฯลฯ

 

 

ISBN : 978-616-7519-13-5

ผู้เขียน : นพ. บรรจบ  ชุณหสวัสดิกุล