Shipping & Payment

Shipping & payment method details of our shop are below.

Shipping & Delivery

We automatically computes and displays shipping charges whenever you place an item in your shopping cart and select to proceed to checkout. Methods are listed below.

 • Pickup at Store
 • Custom Shipping (in detail)

Payment Methods We Accept

Payments can be made in the following ways

 • Bank transfer to store bank account

  โอนเงินผ่านบัญชีหรือชำระผ่านตู้ ATM

  ชื่อบัญชี หจก.บุริณสม
  ธนาคารกรุงเทพ
  สาขาราชวัตร บัญชีสะสมทรัพย์
  เลขที่ 146-082-7866 


  หลังจากชำระเงินเรียบร้อย กรุณา Fax. Sale Slip การโอนเงินมาที่เบอร์ 0-2279-6943 หรือสแกนส่งทางอีเมล์ sale@health2delivery.com เพื่อยืนยันการชำระเงิน

  (กรุณาชำระเงินภายใน 3 วัน หลังจากการสั่งซื้อสินค้า หากเกินเวลาที่กำหนดทางร้านขออนุญาตยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าค่ะ)

  หลังจากที่ท่านได้ทำการชำระเงินด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะทำการจัดส่งสินค้าไปทางพัสดุไปรษณีย์(EMS)

  หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2615-8822 ต่อ 118 , 120 หรือ 089-446-4740 • Cash, Cashier's Check

  วิธีนี้ คุณสามารถชำระเงินสดและรับสินค้าได้ที่ร้านกายกับใจค่ะ